Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Klauzula informacyjna - Rodo

Administratorem danych osobowych jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą: ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała. W linkach poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych, dla poszczególnych procesów przetwarzania, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/697 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L 119, s.1).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub potrzeby zdobycia informacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rodo(at)*bpbpsa.com.pl

*(at)=@