Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Betoniarnia Czechowice Dziedzice

 

Specjalnością naszej firmy jest produkcja betonu i zapraw cementowych. Beton i zaprawy produkowany jest tylko ze składników, które posiadają atesty i certyfikaty. Beton i zaprawy produkujemy zgodnie z normą na beton PN-EN 206:2014-04oraz z normami z nią zintegrowanymi. Nad całością produkcji nadzór sprawuje nasze Laboratorium oraz Dział Zapewnienia Jakości. Kadra jak i personel posiadają odpowiednie do tego zadania kwalifikacje.

Prowadzimy doradztwo techniczne przy doborze odpowiedniego betonu do realizowanej inwestycji pod względem klasy betonu, klasy ekspozycji, konsystencji, użytych cementów.

Laboratorium prowadzi bieżące badania wykonywanych mieszanek betonu i zapraw cementowych oraz pobieranie próbek do badań cech betonu stwardniałego ( badanie wytrzymałości, nasiąkliwości, mrozoodporności, wodoszczelności ) oraz przeprowadzenie nieniszczących badań wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcji.

Produkujemy betony zwykłe klas od C 8/10 do C 35/45 na bazie cementów portlandzkich i hutniczych oraz kruszyw żwirowych, bazaltowych a także betony lekkie LC na bazie keramzytu.

Produkty:

1. Beton - beton towarowy - beton drogowy ( na kruszywie bazaltowym) - beton na posadzki ( z włóknami stalowymi lub polipropylenowymi) - beton architektoniczny ( Stadion Miejski w B.Białej) - beton lekki na bazie keramzytu

2. Zaprawy cementowe: - M 10; M 15; M 20 o konsystencji półsuchej do ciekłej.

3. Podsypki piaskowo – cementowe ( stabilizacje) o proporcjach : - 1:2; 1:3; 1:4; 1:8

Posiadamy własne laboratorium oraz Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001 i PN-N – 18001. Gwarantujemy wysoką jakość betonu.

Zapewniamy produkcję, transport oraz wbudowanie betonu. Posiadamy betonomieszarki o pojemności 9 i 10 m³ oraz pompę do podawania betonu o wysięgu 36m.

Możliwa negocjacja cen w zależności od ilości oraz odległości przewożonego betonu.

Posiadamy wypożyczalnię deskowań mało i wielkogabarytowych oraz akcesoria do nich.

Betoniarnia :

Czechowice-Dziedzice ul. Orzeszkowej 7

www.betonbielsko.pl

tel: 515-114-953

      515-114-967

     

         

 

Deskowania:

Bielsko-Biała ul. Gen. Boruty Spiechowicza 27

tel: 515 114 966