Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Praca

Bielske Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.  przyjmie do pracy na umowę o pracę:

 • murarz, cieśla, zbrojarz, kierowca, operator pompy do betonu - więcej ->TU
 • Inżynier Budowy ds. Instalacji Sanitarnych- więcej ->TU
 • inżynierów budowy - wykształcenie wyższe

 • kosztorysanta - wykształcenie wyższe

 • elektryka na budowę z uprawnieniami SEP E do 1 kV.

 • spawaczy - uprawnienia elektryczne w osłonie CO 2(135)

 • operatora koparko-ładowarki z uprawnieniami

 • operatora dźwigu z uprawnieniami na żurawie samojezdne/samochodowe do 30t. (kat II Ż), prawo jazdy kat. CCV proszę przesyłać na adres rekrutacja@bpbpsa.com.pl

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego."

oraz

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora."


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa,

 2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez Administratora,

 3. Dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w związku z przepisami Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

 4. Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa,

 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez jeden rok. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięta zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 10. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych których podanie jest wymagane przez kodeks pracy uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Natomiast w przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych których podanie jest dobrowolne (a więc tych danych których podanie nie jest wymagane przez kodeks pracy) nie spowoduje to żadnych niekorzystnych konsekwencji.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu w tym o profilowaniu