Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej

  • Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej
  • Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej
  • Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej
  • Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej
  • Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej
  • Budowa Hali Wielofunkcyjnej w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 7.

Okres realizacji: kwiecień 2009 do marzec 2010.

Zakres: kompleksowa budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo-wystawienniczej wraz infrastrukturą towarzyszącą w Bielsku-Białej, przy ul. Karbowej 26, przeznaczonej na 3000 osób dla imprez sportowych i 5000 dla widowisk estradowych.

Zobacz również