Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała

  • Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała
  • Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała
  • Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała
  • Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała
  • Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała
  • Stok DĘBOWCA Bielsko-Biała
Zleceniodawca: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 7.

Okres realizacji: czerwiec 2012 do styczeń 2013.

Zakres: kompleksowe roboty budowlane związane z zagospodarowaniem stoków Dębowca w Bielsku-Białej dla celów turystyczno-sportowo-rekreacyjnych poprzez realizację obiektów i urządzeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w ramach zadania inwestycyjnego "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej".

Zobacz również