Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

  • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
  • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała

Okres realizacji: marzec 1996 do lipiec 2001.

Zakres: budowa kompleksu obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Generalnym Wykonawstwie poprzez realizację w siłach własnych oraz podwykonawstwie (organizacja branżowa i koordynacja ponad 80 podwykonawców).

Zobacz również