Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej

  • Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej
  • Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej
  • Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej
  • Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej
  • Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej
  • Hotel ZIAD Dębowiec w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: ZIAD Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220.

Okres realizacji: październik 2011 do maj 2012.

Zakres: BPBP S.A. jako Lider w Konsorcjum z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego "Beskid-Holding" Sp. z o.o. jako Partnerem, zrealizowało przebudowę, rozbudowę i modernizację kompleksu obiektów hotelowych wraz z instalacjami, wyposażeniem i infrastrukturą wokół budynków w Bielsku-Białej, przy Al. Armii Krajowej 220.

Zobacz również