Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu

  • Oczyszczalnia ścieków w Żywcu
  • Oczyszczalnia ścieków w Żywcu
Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22.

Okres realizacji: marzec 2008 do luty 2010.

Zakres: modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu przy ul. Brackiej realizowana w oparciu o tzw. Czerwony FIDIC.

Zobacz również