Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Sala Gimnastyczna w Górkach Wielkich

  • Sala Gimnastyczna w Górkach Wielkich
  • Sala Gimnastyczna w Górkach Wielkich
  • Sala Gimnastyczna w Górkach Wielkich
Zleceniodawca: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Okres realizacji: styczeń 2009 do czerwiec 2010.

Zakres: Kompleksowe roboty budowlane związane z budową Sali Gimnastycznej dla Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich przy ul. Szkolnej 1 łącznie z pełnym zakresem robót instalacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu.

Zobacz również