Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Oczyszczalnia ścieków w Chybiu

  • Oczyszczalnia ścieków w Chybiu
  • Oczyszczalnia ścieków w Chybiu
Zleceniodawca: Gmina Chybie, ul. Bielska 78.

Okres realizacji: październik 2010 do listopad 2011.

Zakres: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zadanie 1” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz również