Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach

  • Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach
  • Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach
  • Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach
  • Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach
  • Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach
  • Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Nowych Prażuchach
Zleceniodawca: Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina w Kaliszu, ul. Karłowicza 4, Kalisz.

Okres realizacji: luty 2005 do sierpień 2006.

Zakres: wykonanie, montaż i kompletne wyposażenie obiektów Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych- pierwszego tak kompleksowo wyposażonego Zakładu w Polsce.

Zobacz również