Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

  • Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
  • Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
  • Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
  • Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
  • Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
  • Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.

Okres realizacji: luty 2010 do maj 2012.

Zakres: projekt i budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem realizowany w oparciu o tzw. Żółty FIDIC

Zobacz również