Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
Zleceniodawca: Urząd Gminy Jaworze, Jaworze, ul. Zdrojowa 82.

Okres realizacji: sierpień 2010 do sierpień 2011.

Zakres: BPBP S.A. jako Lider w Konsorcjum wraz Aqua System Sp. z o.o. jako Partnerem zrealizowało roboty budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w zakresie etapu I. Prace finansowane były ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz również