Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie
Zleceniodawca: Gmina Chybie, ul. Bielska 78.

Okres realizacji: październik 2010 do listopad 2011.

Zakres: budowa kolektorów ścieków wraz z przepompowniami w ramach projektu pn. "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zadanie 1” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz również