Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Fundament turbozespołu w Elektrowni Konin

  • Fundament turbozespołu w Elektrowni Konin
Zleceniodawca: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., Konin, ul. Kazimierska 45.

Okres realizacji: sierpień do listopad 2011.

Zakres: roboty remontowo-budowlane związane z przebudową płyty górnej fundamentu turbozespołu wraz ze wszystkimi elementami stalowymi osadzonymi w płycie fundamentowej TG6 oraz wibroizolacją układu w Elektrowni Konin w skład Zespołu Elektrowni PAK S.A.

Zobacz również