Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Prace dla Grupy Kęty S.A.

  • Prace dla Grupy Kęty S.A.
  • Prace dla Grupy Kęty S.A.
  • Prace dla Grupy Kęty S.A.
  • Prace dla Grupy Kęty S.A.
  • Prace dla Grupy Kęty S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Kęty S.A.


Zleceniodawca: Grupa Kęty S.A., Kęty, ul. Kościuszki 111.

Okres realizacji: październik 2009 do maj 2010.

Zakres: kompleksowe roboty budowlane związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z przyłączami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz kompletem instalacji wewnętrznych na terenie Grupy Kęty S.A. Przy ul. Kościuszki.

Hala produkcyjna Grupy Kęty S.A.


Zleceniodawca: Grupa Kęty S.A., Kęty, ul. Kościuszki 111.

Okres realizacji: czerwiec 2010 do październik 2011.

Zakres- kompleksowa budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym z zabudową linii technologicznej prasy o nacisku 3500t wraz z urządzeniami pomocniczymi i zapleczem socjalnym- etap I.

Zobacz również