Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała

  • Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała
  • Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała
  • Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała
  • Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała
  • Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała
  • Przejście podziemne, Piastowska, Bielsko-Biała
Zleceniodawca: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego.

Okres realizacji: czerwiec 2011 do maj 2012.

Zakres: roboty budowlane przejścia podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zobacz również