Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej

  • Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej
  • Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej
  • Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej
  • Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej
  • Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej
  • Budowa obiektu magazynowo-biurowego w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: Martes Sport sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115.

Okres realizacji: maj 2014 do marzec 2015.

Zakres: roboty budowlano-instalacyjne budynku magazynowo-biurowego wraz z zewnętrznymi instalacjami.

Zobacz również