Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej

  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
  • Budynek wielorodzinny przy ul. Jaskrowej w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Okres realizacji: kwiecień 2015 do maj 2016

Zakres: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskrowej 13 w Bielsku-Białej wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Zobacz również