Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Strefa kontrahenta BPBP S.A. - podwykonawcy i dostawcy

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. zaprasza do kontaktu dostawców i podwykonawców potencjalnie zainteresowanych współpracą z naszą firmą, polegającą na budowaniu uczciwych i partnerskich relacji, które zaowocują obustronnymi korzyściami.

Uważamy, że korzystne warunki zakupowe, z racji ogromnego udziału procentowego przychodów, są bardzo istotnym elementem składającym się na sukces biznesowy firmy wykonawczej.
Proces budowlany z racji swej złożoności ma wielu uczestników i stąd dostrzegamy wagę nawiązywania oraz budowania trwałych relacji partnerskich z podwykonawcami i dostawcami. Zależy nam na współpracy z rzetelnymi i profesjonalnymi podmiotami, które postępują uczciwie w biznesie, a za kluczową uznajemy zasadę zaufania.

Zapraszamy do kontaktu:


TZ Dział Zaopatrzenia:

Cement,beton,kruszywa budowlane:
Marcin Kowlaczyk
33 470 02 09
tel.kom. 509 897 606


Ceramika budowlana, styropian, papa:
Joanna Czubińska
33 470 03 17
tel.kom. 515 121 120

Materiały wodno-kanalizacyjne, wykończeniowe:
Aleksandra Merta
33 470 03 71
tel.kom. 605 180 955 


TMPM Dział Marketingu:

Instalacje: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, sieci zewnętrzne
Wojciech Dziedzic
33 470 03 41
tel.kom. 507 022 973 


TMPP Dział Przygotowania Produkcji:

- stolarki drewnianej
- stolarki stalowej (drzwi i bramy stalowe, ppoż i specjalistyczne)
- bram przemysłowych i systemów przeładunkowych
- świetlików i klap dymowych
- dźwigów osobowych i towarowych
- ścian mobilnych
- prefabrykatów (słupy, belki, dźwigary dachowe, stropy typu HC i TT, filigran itp)
- konstrukcji z drewna klejonego warstwowo
- zjeżdżalni wodnych z laminatów
- ogrodzeń systemowych siatkowych i panelowych z bramami i furtkami
- ścianek kabin sanitarnych i szafek HPL
- zadaszeń szklanych
- wyposażenia ruchomego obiektów w meble, lady, dozowniki itp
- placów zabaw
- nawierzchni sportowych
- elewacji wentylowanych
- dostaw płyt warstwowych i blach trapezowych konstrukcyjnych

Małgorzata Nowak
33 470 03 37
tel.kom. 512 772 985

Małgorzata Marek
33 470 03 74
tel.kom. 603 401 833