Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Strefa kontrahenta BPBP S.A. - podwykonawcy i dostawcy

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. zaprasza do kontaktu dostawców i podwykonawców potencjalnie zainteresowanych współpracą z naszą firmą, polegającą na budowaniu uczciwych i partnerskich relacji, które zaowocują obustronnymi korzyściami.

Uważamy, że korzystne warunki zakupowe, z racji ogromnego udziału procentowego przychodów, są bardzo istotnym elementem składającym się na sukces biznesowy firmy wykonawczej.
Proces budowlany z racji swej złożoności ma wielu uczestników i stąd dostrzegamy wagę nawiązywania oraz budowania trwałych relacji partnerskich z podwykonawcami i dostawcami. Zależy nam na współpracy z rzetelnymi i profesjonalnymi podmiotami, które postępują uczciwie w biznesie, a za kluczową uznajemy zasadę zaufania.

Zapraszamy do zrobienia "pierwszego kroku" w postaci wypełnienia "Ankiety Kwalifikacyjnej Dostawcy" lub "Ankiety Kwalifikacyjnej Podwykonawcy", którą po weryfikacji umieścimy w Bazie.