Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Lista ogłoszeń dla kontrahentów

Lista ogłoszeń dla aktualnie prowadzonych postępowań przetargowych


Ogłoszenie dla zadania: Centralna Betoniarnia
data ogłoszenia przedmiot złożenia oferty ilość osoba kontaktowa nr telefonu adres e-mail termin upływu składania ofert
30.06.2016 cement luzem 32,5 wg uzgodnień Justyna Wieczorek-
Szczerbowska
+48 334700371 j.wieczorek@bpbpsa.com.pl aktualne - nadal

Ogłoszenie dla zadania: budowy różne - etap przetargowy
data ogłoszenia przedmiot złożenia oferty ilość osoba kontaktowa nr telefonu adres e-mail termin upływu składania ofert
30.06.2016 Dostawa i montaż stolarki aluminiowej wg uzgodnień Małgorzata Nowak +48 334700337 m.nowak@bpbpsa.com.pl aktualne-nadal