Bielskie przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

43-300 Bielsko-Biała

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27

Sekretariat:

Tel: +48 33 47 00 330

E-mail:

Zarząd Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 (kod 43-300), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025731 (REGON 070458629, NIP 5470168863), wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanymi inwestycjami z zakresu obiektów użyteczności publicznej, inżynierii środowiska, sportowych i edukacyjnych, budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego.