Przemysł daje miejsca pracy, wytwarza dobra i ma bezpośredni udział w podnoszeniu jakości życia oraz pozycji gospodarczej kraju. Jako firma zajmująca się budownictwem przemysłowym jesteśmy świadomi prestiżu i rangi projektów o podłożu budowlanym. Dosłownie i w przenośni przez lata, dokładaliśmy cegiełki do budowy przemysłu w Polsce. Sprawdź, czego już dokonaliśmy.

Budowa obiektu magazynowego z zagospodarowaniem terenu. Inwestorem jest firma Toptextil Spółka z o.o.. Naszym zadaniem inwestycyjnym jest budynek magazynowy wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Powierzchnia użytkowa to 4700 m² wraz częścią socjalno-biurową.

Budowa obiektu magazynowego Toptextil Jaroszowice z zagospodarowaniem terenu.

34-100, Jaroszowice ul. Wenecja

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek w systemie: zaprojektuj i buduj. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - ul. Polna, 62-700 Turek

Hala magazynowa wysokiego składowania, hala produkcyjno-magazynowa wraz częścią socjalną, stacją transformatorową, węzłem cieplnym i budynkami, instalacjami i infrastrukturą zewnętrzną.
Termin realizacji: czerwiec 2019 – listopad 2020.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą – „SPACE” o powierzchni użytkowej 9.662m2 i kubaturze 13.6181m3

Lajkonik Snack Sp. z o.o. - ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Zrealizowany budynek biurowy jest budynkiem pomocniczym na terenie bloku energetycznego i został złożony z trzech części powiązanych ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie: parterowej części socjalnej, trzykondygnacyjnej części biurowej; łącznika komunikacyjnego pomiędzy przedmiotowym budynkiem a odrębnym budynkiem maszynowni.
Termin realizacji: lipiec 2017 – luty 2020

Kompleksowe wykonanie oraz przekazanie do eksploatacji budynku biurowego o powierzchni użytkowej 10.88m2 i kubaturze 11.176m3

Tauron Wytwarzanie S.A. - ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

Inwestycja zawierała budowę stacji prób pomp, składającej się z hali stalowej w części jednonawowej przechodzącej w dwie nawy. W hali wydzielono część socjalno – biurową dla stałej obsługi stacji oraz część rozdzielni elektrycznej. W hali głównej zbudowano podziemny zbiornik wodny służący do wykonywania prób technologicznych pomp wodnych.
Termin realizacji: maj 2017 – grudzień 2018

Stacja prób pomp wraz z niezbędną infrastrukturą dla Grupy Powen Wafapomp SA w Zabrzu o powierzchni użytkowej 1.647m2 i kubaturze 22.312m3

Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A. - ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych. W ramach inwestycji powstały trzy budynki: B1 – hala produkcyjno-magazynowa, B2 – budynek socjalny oraz B3 – laboratorium.
Termin realizacji: maj 2017 – październik 2018

Instalacja do produkcji środków ochrony roślin wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynem i centrum badawczo-rozwojowym.  Obiekt o powierzchni użytkowej 12.200m2 i kubaturze 13.158m3

Synthos Spółka Akcyjna - ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Rozbudowa istniejącego zakładu przemysłowego Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. o halę produkcyjną z segmentem socjalno-biurowo-technicznym oraz zmiana sposobu użytkowania fragmentu myjni palet na oczyszczalnię ścieków przemysłowych (wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu).
Termin realizacji: maj 2017 – lipiec 2018

Rozbudowa zakładu przemysłowego o halę produkcyjną z segmentem socjalno - biurowo - technicznym o powierzchni użytkowej 8.547m2 i kubaturze 79.373m3

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. - ul. Rudawka 83, 43-382 Bielsko-Biała

Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym dla pracowników oraz częścią laboratoryjną obejmującą zespół pomieszczeń innowacji produktu realizowany na terenie istniejącego zakładu z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Termin realizacji: luty 2016 – styczeń 2017

Fabryka do produkcji koncentratów spożywczych wraz z infrastrukturą techniczno – logistyczno - technologiczną o powierzchni użytkowej 8.719m2 i kubaturze 77.525m3

MOKATE Sp. z o.o. - ul. Strażacka 48, 14-240 Żory

Działając w branży budowlanej przez ponad siedem dekad, zrealizowaliśmy wiele projektów. Swój ślad zostawiliśmy w wielu miejscach Polski, ale i za granicą. Budowa wspaniałych obiektów to także wielka odpowiedzialność, której jesteśmy świadomi. Wiemy, że nasze budowle to najlepsza wizytówka i zachęta do współpracy z nami.