Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. ma na swoim koncie liczne realizacje oczyszczalni ścieków i kolektorów kanalizacji sanitarnej. Odpowiadamy za realizacje w: Żywcu, Bielsku-Białej, Komorowicach, Wapienicy, Skoczowie, Andrychowie, Wiśle – Jaworniku, Chybiu, Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycje związane z ochroną środowiska są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich i pozamiejskich ekosystemów. Jako jedna z nielicznych firm budowlanych na terenie Śląska możemy się szczycić tym, iż w parze z dbałością o jakość wykonywanych przez nas inwestycji idzie poszanowanie dla natury.

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek w systemie zaprojektuj i buduj. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - ul. Polna, 62-700 Turek

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie budynku technologicznego oraz zintegrowanego systemu zblokowanych reaktorów biologicznych oraz komór retencyjnych. W ramach inwestycji dostosowano instalacje oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu.
Termin realizacji: kwiecień 2018 – wrzesień 2020

Instalacja oczyszczalni ścieków MPOŚ Oświęcim poprzez wdrożenie technologii intensyfikacji redukcji związków azotu.

Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - ul. Nadwislańska 46, 32-600 Oświęcim

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach obejmowała prace budowlano – montażowe przy systemie zblokowanych reaktorów biologicznych oraz komór retencyjnych.
Termin realizacji: 2014r.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Czechowicach Dziedzicach

Instal Kraków S.A. - ul. Kazimierza Brandla 1, Kraków.

Budowa sytemu kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie w ramach projektu pt. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie.
Etap II zadanie 1″ Termin realizacji: wrzesień 2009 – grudzień 2012.
Etap I zadanie 1″ Termin realizacji: październik 2010 – listopad 2011

System kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie w ramach etapu I i etapu II

Gmina Chybie - ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Roboty budowlane w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Modernizacja i rozbudowa obejmowała wykonanie budynku technologicznego oraz zintegrowanego systemu zblokowanych reaktorów biologicznych oraz komór retencyjnych.
Termin realizacji: kwiecień 2010 – wrzesień 2011.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pisarzowicach

43-332, Pisarzowice

W ramach modernizacji wykonano reaktor biologiczny, stację dmuchaw, stację PIX. Modernizacji uległy także dwa reaktory biologiczne, dwie pompownie, stacje zlewne ścieków i osadniki wód deszczowych.
Termin realizacji: czerwiec 2006 – lipiec 2008

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowicach

Przedsiębiorstwo Komunalne Aqua - ul. 1 maja 23, 43-300 Bielsko-Biała

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej dla rejonu Mikuszowic Krakowskich i Śląskich ul. Morelowej, Willowej oraz Jaskółczej i Jabłecznej.
Termin realizacji: kwiecień 2011 – wrzesień 2011.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku Białej

AQUA S.A. - Bielsko-Biała, ul. 1 Maja

Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej średnicy 200cm o długości ponad 11 km.
Termin realizacji: sierpień 2010 – sierpień 2011

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze - etap I

Urząd Gminy Jaworze - ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze

Działając w branży budowlanej przez ponad siedem dekad, zrealizowaliśmy wiele projektów. Swój ślad zostawiliśmy w wielu miejscach Polski, ale i za granicą. Budowa wspaniałych obiektów to także wielka odpowiedzialność, której jesteśmy świadomi. Wiemy, że nasze budowle to najlepsza wizytówka i zachęta do współpracy z nami.