Bielskie przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

43-300 Bielsko-Biała

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27

Sekretariat:

Tel: +48 33 47 00 330

E-mail:

Správní rada Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego akciová společnost se sídlem v Bielsku-Białej na ul Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 (PSČ 43-300), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném u Okresního soudu v Bielsku-Białej, VIII. obchodní divize Národního rejstříku soudů pod číslem KRS 0000025731 (REGON 070458629, NIP 5470168863), vyzývá všechny akcionáře společnosti, aby do dne 28. února 2021 předložili své podílové listy za účelem jejich dematerializace. Podílové listy by měly být zaslány do sídla Společnosti v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

Seznamte se s realizovanými investicemi v oblasti veřejných služeb, environmentálního inženýrství, sportovních a vzdělávacích projektů a průmyslové a bytové výstavby.