Stavební práce v rámci rozšíření a modernizaci čistírny odpadních vod v Pisarzowicích. Součástí modernizace a rozšíření byla výstavba technologické budovy a integrovaného systému vzájemně propojených biologických reaktorů a retenčních komor.

Termín realizace: duben 2010 – září 2011.