Objekt bude sloužit lidem jako pečovatelský dům
starší. Zařízení bylo přizpůsobeno maximálně stovce obyvatel.