Přístavba budovy mateřské školy č. 4 v ulici Kazimierza Wielkiego 12 v Bielsku-Biała. Investice zahrnovala rozšíření stávající budovy o šest předškolních oddělení. Rozšířená, třípatrová budova byla propojena se stávající budovou spojkou. Nová část má užitnou plochu přes 1900 m². V zařízení jsou výukové místnosti se sociálním zařízením, pokoje pro jednotlivé třídy, nutriční blok a dále technické a obslužné místnosti. Také budova v rozšířené části byla plně přizpůsobena potřebám handicapovaných. O moderní vybavení i veselou výzdobu bylo postaráno v předškolních pokojích i v celé školce. V rámci plánovaných prací bylo přebudováno hřiště, rekreační přístřešek a venkovní terasa.