K rozsahu stavebních prací patřila výstavba technologické budovy a integrovaného systému vzájemně propojených biologických reaktorů a retenčních komor. V rámci investice byla přizpůsobena instalace čistírny odpadních vod MPOŚ Osvětim implementací inovativních technologií zesílení redukce sloučenin dusíku.

Termín Realizace: duben 2018 – září 2020