V rámci modernizace byl vykonán biologický reaktor, stanice dmychadel a stanice PIX. Modernizovány byly rovněž dva biologické reaktory, dvě čerpací stanice, čistírny odpadních vod a sedimentační nádrže dešťové vody.

Termín realizace: červen 2006 – červenec 2008