Součástí modernizace čistírny odpadních vod v Czechowicích-Dziedzicích byly stavební a montážní práce na systému blokovaných biologických reaktorů a retenčních komor.

Termín realizace: rok 2014