Rozšíření školy o dvoupatrový segment bez podsklepení. Propojení nové části areálu se stávajícím segmentem pomocí komunikační linky. Adaptace stávajících místností. Výstavba mateřské školy s administrativní a sociální částí a zimní zahradou.