Investice zahrnovala výstavbu kancelářské budovy „na klíč” a objektů technické infrastruktury spolu s úpravou okolního pozemku.

Termín realizace: březen 2018 – září 2019.