Rozsah realizovaných prací zahrnoval demolici stávajících tribun, sociálně – kancelářského zázemí a obytných budov a následnou postupnou výstavbu nového fotbalového stadionu při zajištění možnosti hraní fotbalových zápasů. Přestavěna byla rovněž silniční infrastruktura a okolní pozemky.

Termín realizace: srpen 2012 – srpen 2016