Rozšíření Výzkumného a vývojového centra Synthos S.A. v oblasti inovativních chemických produktů. V rámci investice byly postaveny tři budovy: B1 – výrobní a skladová hala, B2 – sociální budova a B3 – laboratoř.

Termín realizace: květen 2017 – říjen 2018