Výstavba sanitární kanalizace v obci Chybie v rámci projektu s názvem „Ochrana vod nádrže pitné vody pro aglomeraci Horního Slezska vybudováním sanitárního systému čištění odpadních vod v obci Chybie –

II, etapa, úkol 1″ Termín realizace: září 2009 – prosinec 2012.

I. etapa, úkol 1″ Termín realizace: říjen 2010 – listopad 2011