Součástí prací bylo vykonání systému sanitární kanalizace o průměru 200 cm a délce přes 11 km.

Termín realizace: srpen 2010 – srpen 2011