Investice zahrnovala vybudování testovací stanice čerpadel, která se skládala z ocelové haly v jednolodní části přecházející do dvou lodí. Hala má samostatnou sociálně – kancelářskou část pro stálou obsluhu stanice a část rozvodné stanice. V hlavní hale byla vybudována podzemní nádrž na vodu k provádění technologických zkoušek vodních čerpadel.

Termín realizace: květen 2017 – prosinec 2018