Opis stanowiska
– Nadzorowanie placu budowy w zakresie elektryki,
– Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich elektrycznych aspektów w projektach
– Przygotowywanie obmiaru postępu robót,
– Przeprowadzanie przetargów dla podwykonawców w tym weryfkacja cen oraz jakości świadczonych usług,
– Analiza projektów przetargowych i wykonawczych pod kątem ich optymalizacji cenowej w tym kontrola i pozyskiwanie ofert cenowych.
– Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie,
– Doradztwo oraz doraźny nadzór nad robotami elektrycznymi prowadzonymi przez podwykonawców,
– Pomoc merytoryczna konieczna przy realizacji projektów.

Wymagania
– Wykształcenia wyższego budowlanego o proflu elektrycznym,
– Doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenia w pracy na budowie,
– Znajomości cen materiałów i usług w branży elektrycznej,
– Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
– uprawnienia w zakresie projektowym będą dodatkowym atutem,
– doświadczenie w zakresie teletechniki będzie dodatkowym atutem.

Firma oferuje
– Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej frmie budowlanej,
– Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole,
– Pakiet beneftów pozapłacowych – m.in. Prywatna opieka medyczna, karta multsport
– Pakiet socjalny (m.in. Wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.),
– Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego,
– Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.