Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. jako firma s mnohaletou tradicí realizovala a nadále realizuje řadu investičních úkolů velmi různorodé povahy v roli Generálního dodavatele. Bohaté zkušenosti výkonných pracovníků a rozsáhlé vybavení a dopravní prostředky umožňují firmě úspěšně plnit úkoly v oblasti průmyslové a bytové výstavby. Díky našemu úsilí bylo vybudováno mnoho sportovních zařízení, veřejně prospěšných objektů a environmentálního inženýrství.

Zavolejte
+48 33 470 03 30
alt
Veřejně prospěšné objekty dříve nebo později využijí všichni. Jsme zodpovědní za vznik těchto objektů, jsme nesmírně hrdí, ale je to také velká odpovědnost. Při pobytu v budově určené pro veřejné použití se chceme cítit bezpečně a pohodlně. Je to místo, které musí splňovat řadu požadavků.
Průmysl vytváří pracovní místa, vyrábí zboží a hraje přímou roli při zlepšování kvality života a ekonomického postavení země. Jako průmyslová stavební společnost si uvědomujeme prestiž a důležitost stavebních projektů. Doslova a obrazně jsme v průběhu let přispěli k budování průmyslu v Polsku. Podívejte se, co jsme již udělali.
alt
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. má na svém účtu realizaci řady čistíren odpadních vod a kolektorů sanitární kanalizace. Jsme zodpovědní za investice v městech: Żywiec, Bielsko-Biała, Komorowice, Wapienica, Skoczów, Andrychów, Wisła - Jawornik, Chybie, Czechowice-Dziedzice. Investice související s ochranou životního prostředí mají zásadní význam pro udržitelný rozvoj a jsou nezbytné pro řádné fungování městských a mimoměstských ekosystémů. Jako jedna z mála stavebních společností na Slezsku můžeme být hrdí na to, že péče o kvalitu našich investic jde ruku v ruce s respektem k přírodě.
BPBP S.A. je lídrem v realizaci investic do sportovních zařízení na Slezsku. Výstavba bazénů, stadionů a sportovních zařízení v roli Generálního dodavatele.
Obiekt mieszkaniowy
Za celou dobu existence naší firmy jsme dokončili rovněž několik objektů v oblasti bytové výstavby. S velkou radostí sledujeme, jak se mění obklopující nás realita, a ještě raději jsme za možnost se těchto změn aktivně účastnit. Sídliště, která jsme postavili, doplňují rozšiřující se města a tvoří nedílnou součást přírody.