Zrealizowany budynek biurowy jest budynkiem pomocniczym na terenie bloku energetycznego i został złożony z trzech części powiązanych ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie: parterowej części socjalnej, trzykondygnacyjnej części biurowej; łącznika komunikacyjnego pomiędzy przedmiotowym budynkiem a odrębnym budynkiem maszynowni.
Termin realizacji: lipiec 2017 – luty 2020

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej