Zrealizowany budynek biurowy jest budynkiem pomocniczym na terenie bloku energetycznego i został złożony z trzech części powiązanych ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie: parterowej części socjalnej, trzykondygnacyjnej części biurowej; łącznika komunikacyjnego pomiędzy przedmiotowym budynkiem a odrębnym budynkiem maszynowni.
Termin realizacji: lipiec 2017 – luty 2020

Dla większości z nas samochód stanowi podstawowy środek transportu do pracy, szkoły bądź jako sposób na szybkie przemieszczanie się po mieście. Dlatego oddając go do warsztatu samochodowego, liczymy, że zajmą się nim specjaliści z doświadczeniem i fachem w ręku. Liczymy,

Czytaj więcej

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i buduj . Nowy budynek 4-oddziałowego przedszkola znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej szkoły podstawowej. Powstanie w nim także część administracyjno-socjalna z kuchnią oraz ogród zimowy. Co ważne budynek będzie wyposażony w nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie.

Czytaj więcej
Czytaj więcej