Budowa sytemu kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie w ramach projektu pt. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie.
Etap II zadanie 1″ Termin realizacji: wrzesień 2009 – grudzień 2012.
Etap I zadanie 1″ Termin realizacji: październik 2010 – listopad 2011

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej