Bezawaryjność funkcjonowania oraz świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie. Odbiór i oczyszczanie ścieków nie tylko na terenie miasta Turek, lecz również poza jego granicami. By to umożliwić, 22 czerwca 2021 roku podpisaliśmy umowę na kolejny etap rozbudowy oraz modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Turku.

Jest to jedno z największych przedsięwzięć w historii miasta. Dynamiczny rozwój aglomeracji w Turku w tym przemysłu, zlokalizowanego w strefie „tania energia” sprawił, że rozbudowa była niezbędna. Z oczyszczalni ścieków korzysta 98% mieszkańców miasta Turek.

Inwestycja obejmuje rozbudowę gospodarki osadowej, budowę systemu dezodoryzacji, budowę komory tlenowej stabilizacji osadów i stacji dmuchaw, przebudowę z rozbudową wewnętrznej komunikacji drogowej, przebudowę ogrodzenia, dostawę wyposażenia technicznego oraz urządzenie terenów zielonych.

Postawiliśmy na zastosowanie zaawansowanej technicznie nowoczesnej aparatury kontrolno- pomiarowej oraz systemu sterowania opartego na komunikacji cyfrowej, sieci światłowodowejkanalizacji technicznej.

Oczyszczalnia została zaprojektowana w latach 60-tych ubiegłego wieku. Ostatnie prace modernizacyjne miały miejsce ponad dwie dekady temu. Konieczne jest dostosowanie technologii oczyszczania ścieków do pogarszającej się jakości ścieków o coraz większym stężeniu zanieczyszczeń. Skutkiem ubocznym tego procesu są osady ściekowe. W tym celu wprowadziliśmy metodę opartą na sterowaniu procesami mikrobiologicznymi.

Dla nas najważniejsza jest poprawa jakości osadów pościekowych, higienizacja, osuszanie, a w szczególności likwidacja odoru. Najefektywniejszym wyjściem z sytuacji są mikroorganizmy. Mieszanka wielu tlenowych beztlenowych drobnoustrojów.

Dzięki takim nowatorskim rozwiązaniom, oczyszczone osady wykorzystywane są w rolnictwie, doskonale poprawiając jakość gleby co skutkuje zwiększeniem ilości plonów. Zastosowane przez nas metody skutkują poprawą odwadniania, zmniejszeniem ilości i ciężaru opadów pościekowych. Dzięki tym rozwiązaniom zmniejszają się koszty zagospodarowania i dalszego wykorzystania osadów.

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. zostało nagrodzone w dwóch kategoriach konkursu budowlanego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Firma z Bielska-Białej po raz kolejny udowodniła, że jest liderem w dziedzinie rewitalizacji zabytków oraz nowoczesnego budownictwa.

Zwyciężyły dwa mocno kontrastujące ze sobą projekty zrealizowane w generalnym wykonawstwie przez firmę Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Poznajcie Zabytkowy Dworzec w Katowicach oraz Oczyszczalnię ścieków w Turku!

Czytaj więcej