Zakres obowiązków

 1. Wykonywanie wycen prac projektowych.
 2. Opracowywanie i składanie wniosków o warunki przyłączeniowe do gestorów
  sieci (wod. – kan., gaz,; ciepło systemowe).
 3. Opracowywanie koncepcji projektowych, dla budownictwa mieszkaniowego jedno/wielorodzinnego), przemysłowego, użyteczności publicznej, w zakresie:
  – o instalacji i sieci zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłączy ciepłowniczych),
  – o instalacji wewnętrznych w zakresie wody użytkowej; instalacji pożarowej; kanalizacji sanitarnej i deszczowej; instalacji grzewczej; wentylacyjnej i chłodniczej; gazu.
 4. Opracowywanie projektów budowlanych dla wyżej wymienionych zakresów, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, w tym decyzji pozwolenia na budowę.
 5. Opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych wyżej wymienionych zakresów.
 6. Realizacja nadzorów autorskich.
 7. Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz proponowanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych dla realizowanych inwestycji, zadań, koncepcji.

Wymagania

 1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, norm branżowych.
 3. Znajomość procedur formalno-prawnych związanych z branżą sanitarną.
 4. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 5. Bardzo dobra znajomość oprogramowania AUTOCAD, MS Office.
 6. Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego:
  – o do rysowania profili podłużnych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (np. Profil Koordynator),
  – o do obliczenia obciążenia cieplnego budynku (np. AUDYTOR OZCSANKOM / INSTALSOFT).
 7. Obliczenie i projektowanie instalacji wody użytkowej, kanalizacyjnej, grzewczej, chłodniczej, Wentylacyjnej (np. SANKOM / INSTALSOFT).
 8. Bardzo dobra znajomość oprogramowania doborowego producentów urządzeń.
 9. Samodzielność w sporządzaniu interdyscyplinarnych projektów instalacji sanitarnych.
 10. Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i terminowość.
 11. Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Narzędzia niezbędne do pacy min. laptop, telefon.
 3. Pakiet benefitów pozapłacowych – (m.in. prywatna opieka medyczna, karta
  multisport.)
 4. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, paczki dla dzieci).
 5. Możliwość skorzystania z firmowych ośrodków wczasowych.
 6. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 7. Parking dla pracowników.
 8. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
 9. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej