Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. jako firma z wieloletnią tradycją zrealizowało i wykonuje nadal w ramach systemu generalnego wykonawstwa szereg zadań inwestycyjnych o bardzo różnorodnym charakterze. Duże doświadczenie kadry wykonawczej oraz bogate zaplecze sprzętowo-transportowe pozwala przedsiębiorstwu z równym powodzeniem realizować zadania  z zakresu budownictwa przemysłowego i mieszkalnego. Dzięki naszym wysiłkom powstało wiele obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej oraz inżynierii środowiska.

inżynier kontroluje inwestycję
Obiekty użyteczności publicznej
Z obiektów użyteczności publicznej prędzej czy później skorzystają wszyscy. Będąc odpowiedzialnym za powstawanie ów obiektów, jesteśmy niezwykle dumni, jednakże to również wielka odpowiedzialność. Przebywając w budynku przeznaczonym do publicznego użytku, chcemy czuć się bezpiecznie i komfortowo. Jest to miejsce, które musi spełnić szereg wymagań.
Budownictwo przemysłowe
Przemysł daje miejsca pracy, wytwarza dobra i ma bezpośredni udział w podnoszeniu jakości życia oraz pozycji gospodarczej kraju. Jako firma zajmująca się budownictwem przemysłowym jesteśmy świadomi prestiżu i rangi projektów o podłożu budowlanym. Dosłownie i w przenośni przez lata, dokładaliśmy cegiełki do budowy przemysłu w Polsce. Sprawdź, czego już dokonaliśmy.
Budownictwo inżynierii środowiska
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. ma na swoim koncie liczne realizacje oczyszczalni ścieków i kolektorów kanalizacji sanitarnej. Odpowiadamy za realizacje w: Żywcu, Bielsku-Białej, Komorowicach, Wapienicy, Skoczowie, Andrychowie, Wiśle - Jaworniku, Chybiu, Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycje związane z ochroną środowiska są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejskich i pozamiejskich ekosystemów. Jako jedna z nielicznych firm budowlanych na terenie Śląska możemy się szczycić tym, iż w parze z dbałością o jakość wykonywanych przez nas inwestycji idzie poszanowanie dla natury.
Obiekty sportowe i edukacyjne
BPBP S.A. jest liderem w realizacji inwestycji obiektów sportowych w regionie Śląskim. Budowy basenów, stadionów i zaplecza sportowego w systemie generalnego wykonawstwa.
Budownictwo mieszkaniowe
W ciągu istnienia naszej firmy zrealizowaliśmy również kilka obiektów w zakresie budownictwa mieszkalnego. Ogromną radością jest obserwacja, jak zmienia się otaczająca nas rzeczywistość, a jeszcze większą jest możliwość brania czynnego udziału w tych zmianach. Wybudowane przez nas osiedla dobrze uzupełniają rozrastające się miasta, ale też stanowią integralną część przyrody.