Předmětem investice byla výstavba integrační mateřské školy. Budova byla navržena pro devět oddělení mateřské školy se zázemím pro obsluhu zařízení. Součástí projektu byla rovněž úprava okolního pozemku. Budova má charakter moderní budovy s jednoduchým tvarem a barvami přizpůsobenými účelu objektu.

Termín realizace: červenec 2016 – březen 2018