Rozšíření a rekonstrukce (modernizace) čistírny odpadních vod v Turci a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v aglomeraci Turek v systému projektování a výstavby. Projekt spolufinancovaný z evropských fondů „Rozšíření a rekonstrukce (modernizace) čistírny odpadních vod v Turci a rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v aglomeraci Turek“.