Rozšíření stávajícího průmyslového závodu Eaton Automotive Systems sp. z o.o. o výrobní halu se sociálním, kancelářským a technickým segmentem a změna využití části myčky palet na průmyslovou čističku odpadních vod (spolu s potřebnou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi).

Termín realizace: květen 2017 – červen 2018