Výstavba komplexu tří vícegeneračních bytových domů s výstavbou
parkoviště, hřiště a demolice a výstavba sítě nízkého a středního výkonu
napětí ve Wadowicích na ul. Niwy