Investice zahrnovala výstavbu integrovaných útvarů Městského ředitelství Policie v Bielsku-Białej spolu s rekonstrukcí technické infrastruktury: přístupové cesty k budově, parkoviště a pozemkové úpravy.

Termín realizace: červenec 2014 – duben 2018